08. Ядерна та радіаційна безпека

Система забезпечення ядерної та радіаційної безпеки (ЯРБ)

1.1. Національна система забезпечення ЯРБ України;
1.2. Нормативно-правове забезпечення ядерної та радіаційної безпеки;
1.3 Ліцензування в галузі забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.

Забезпечення ЯРБ при виробництві електроенергії на АЕС

2.1. Безпечна робота АЕС;
2.2. АЕС і довкілля;
2.3. Поводження з радіоактивними відходами (РАВ) та відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП) на АЕС.

Забезпечення ЯРБ при роботі підприємств ядерно-паливного циклу

3.1 Безпека при видобутку і збагачення урану;
3.2 Безпека при виробництві ядерного палива;
3.3. Безпека при поводженні з ВЯП, зберігання, переробка, утилізація;
3.4. Безпека при поводженні з РАВ, зберігання, переробка.

Безпека транспортування радіоактивних матеріалів

4.1. Транспортно-пакувальні комплекти, контейнери
4.2. способи транспортування
4.3. Системи супроводу і збереження радіоактивних вантажів.

Обладнання та прилади для забезпечення ЯРБ

5.1. Прилади радіаційного контролю. Дозиметричні, спектрометричні, радіометричні;
5.2. Спеціальні матеріали;
5.3. Фільтри.

Аварійно-рятувальна служба і ліквідація надзвичайних ситуацій

6.1. Система аварійного реагування;
6.2. Дистанційні і робототехнічні системи обслуговування.

Заходи по реалізації державної цільової програми «Забезпечення ядерної та радіаційної безпеки»

7.1. Будівництво, реконструкція об'єктів інфраструктури поводження з ВЯП і РАВ;
7.2. Висновок ядерно і радіаційно-небезпечних об'єктів з експлуатації та приведення їх у безпечний стан, реабілітація територій;
7.3. Удосконалення державних систем контролю і забезпечення радіаційної безпеки людини і навколишнього середовища, створення і розвиток Єдиної державної автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки.

Фізична безпека ядерних та радіаційно-небезпечних об'єктів


Медицина, підвищення безпеки населення

9.1 Використання радіаційних технологій в медицині;
9.2. Устаткування для діагностики, лікування і профілактики професійних захворювань;
9.3. Виробництво радіофармпрепаратів та радіоізотопів;
9.4. Реабілітаційна медицина: нове обладнання і технології, реабілітаційні центри.

Системи освіти і атестації, підвищення кваліфікації кадрів


Інформування